Modernizmi me këmbë i Dhori Kotit

Modernizmi me këmbë i Dhori Kotit

Faqet e brendshme të librit me germat e Bertholdit.   Shtypi i lirë ishte fenomen shumë i përhapur në dekadat e para të shtetit shqiptar. Libra që prodhoheshin shpejtë e me çmim të kapshëm për popullatën ende të...

Rreth industrisë shqiptare të reklamimit

Rreth industrisë shqiptare të reklamimit

Shoqëria e parë publicitare në një qytet shqiptar ishte në Vlorë. Kjo shoqëri në vitin 1914 ishte themeluar nga Roma në Itali me qëllim të organizimit të reklamave për gazetën ditore Përlindje e Shqipniës që...

Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut

Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut

Rishtazi na ka tërhequr vëmendjen një reklamë nga viti 1944 në revistën Bleta, ku promovohet shoqëria e parë publicitare shqiptare në vitin 1944. Sipas reklamës ajo e kishte emrin SPAS ose si akronim S.P.A.S., dhe me gjasë ishte nën...

E para e punës

E para e punës

Ne, të poshtëshenuarit, jemi dizajnerë grafik, fotografë dhe studentë të rritur në një botë ku teknikat dhe aparatusi i reklamimit na është prezantuar me këmbëngulje si mënyra më lukrative, efektive dhe e dëshirueshme e...

Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

Régis Debray në një artikull të tij botuar në The New Left Review me titullin "Socialism and Print" (nuk është e përkthyer në shqip) flet se si ideologjia jo vetëm që është e dizajnuar, por madje e dizajnuar grafikisht....

Stock Photo Flamuri i Kosovës

Stock Photo Flamuri i Kosovës

Shenjat e një shteti nuk janë ekuivalente me logot e një kompanie*. Ato nuk mund të hiqen e shtohen, të ridizajnohen e të ndryshohen sa here të duan pronarët. Simbolet në një shtet, për dallim nga korporatat e organizatat, rëndom paraqesin...