Në botim studimi Tipografia shqiptare 1555–1912 nga Yll Rugova

11/09/2022 Në botim studimi Tipografia shqiptare 1555–1912 nga Yll Rugova

Libri botohet nën siglën Varg nga Trembelat në bashkëpunim me Berk në Tiranë për botimin digjital.

Është gati libri për historinë e tipografisë shqiptare 1555–1912. Sipas përshkrimit nga vetë autori, libri është një tregimi për shtypshkronjat, alfabetet dhe tipshkronjat shqiptare. Trembelat nën siglën Varg bën...