Trembelat is a collective of designers, programmers and activists that have blurred just a bit the border of companies and NGO’s. While Trembelat are officially registered as a limited liability company, the activity of the team is very oftenly on projects that are totally non-comercial, social, cultural and even political.

Prishtina në histori, qerthull në rrjet i historisë së Prishtinës: Projekt i fundit nga Varg dhe Trembelat

Prishtina në histori, qerthull në rrjet i historisë së Prishtinës: Projekt i fundit nga Varg dhe Trembelat, Blog

Është çelur për publikun faqja digjitale ‘Prishtina në histori’ për një vështrim të parë. Është fjala për një grumbull digjital të teksteve, hartave, gravurave, fotografive dhe punimeve rreth historisë...

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936), Blog

Në vitin 1936 është formuar Shoqata e Puntorëve Typografë në Shqipëri e përbërë nga rreth 80 punonjës të shtypshkronjave në gjithë Shqipërinë. Njoftimi për themelimin e shoqatës është botuar në...

Coworking in new spaces

Coworking in new spaces, Blog

Haptaz Coworking as a project of Trembelat and SAP has a brand new space.

New year marks a new beginning for Trembelat and SAP. Our coworking project is now hosting us in a brand new space located in Mahalla e Muhaxhereve, Bedri Shala Str No 3. The new space is close to the Swiss Embassy in in a developing part of the city, not far from Mother Theresa pedestrian street....

Haptaz Coworking, the creative and tech community

Haptaz Coworking, the creative and tech community, Blog

Haptaz Coworking is open from 9 to 5, Monday to Friday

Haptaz Coworking është hapësirë bashkëpunuese që ka për qëllim të akomodojë nevojat në rritje të punonjësve të pavarur dhe kompanive të sapofilluara. Kultura e freelance dhe startup ka peshë të madhe në...

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave, Blog

  Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.   Trembelat janë e vetmja shoqëri që për përdorim në projekte ka zhvilluar edhe shkronjat e veta tipografike. Shkronjat e para...

Contact us

Contact us, Contact

The image: A drawing on the heater.

Shaban Pulluzha Str. No 3 10000, Prishtina Kosovo +38338404040 [email protected] facebook Instagram .left-part.small{display:none!important;}.blog-grid .social{display:none!important}

Yll Rugova

Yll Rugova, Partners and Team

Information designer, typographer and everythinologist

Information designer, typographer and everythinologist. An expert on information architecture and design of materials with larger quantity of content. He is a bit knowledgeable in programing as well. He is not only the main engine of daily activities at Trembelat but also a devoted advocate for...

Lira Gjikolli

Lira Gjikolli, Partners and Team

Designer and illustrator

Is a designer and illustrator. With her very peculiar style of drawings and illustrations she can give a very strong identity to everything she touches. Very creative in layout and infographics as well.

Petrit Reçica

Petrit Reçica, Partners and Team

Also known as Petlla. He is the main guy when it comes to operations. Also very skillful when it comes to layout. Petlla is also in charge of the office and everything related to fun and noise. If it wasn’t for Petlla, the offices at Trembelat would be so quiet that you would only hear the...

sap_

sap_, Partners and Team

Partner and friend company dealing with most of programing and online related projects.

Ermal Kozgori

Ermal Kozgori, Partners and Team

Accounting and finance officer

Is the accounting and finance officer. While the rest are creative with drawings and programing, Ermal is creative with numbers. Finances. Accounting. And convincing workers at the state tax administration to work properly.

Desidiat Hamiti

Desidiat Hamiti, Partners and Team

Intern

Desidit is on his way to become a very dedicated programmer. A great addition for the team.

Diellze Veliqi

Diellze Veliqi, Partners and Team

Is a graphic designer and illustrator. Trained as an architect, Diellza has a very cultivated technique for type design. She is very geometric in her work, and very hardworking. A workoholic in the making.

Manifesto

Manifesto, Company

Actually, it depends what we call “work”. If by work we mean labour, than No! Trembelat are totally against it. We think that through machines and automation humanity should be able to eliminate all the labour and manual work. Work (with a big W) should be the creative process....

Trembelat

Trembelat, Company

Trembelat is the most creative company in the world. And the most modest one as well.

Trembelat is a collective of designers, programmers and activists that have blurred just a bit the border of companies and NGO’s. While Trembelat are officially registered as a limited liability company, the activity of the team is very oftenly on projects that are totally non-comercial,...