Modernizmi me këmbë i Dhori Kotit

Modernizmi me këmbë i Dhori Kotit

Rreth industrisë shqiptare të reklamimit

Rreth industrisë shqiptare të reklamimit

Shoqëria e parë publicitare në një qytet shqiptar ishte në Vlorë. Kjo shoqëri në vitin 1913 ishte themeluar nga italia me qëllim të organizimit të reklamave për gazetën ditore Përlindje e Shqipniës që botohej në...

Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut

Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut

Rishtazi na ka tërhequr vëmendjen një reklamë nga viti 1944 në revistën Bleta, ku promovohet shoqëria e parë publicitare shqiptare në vitin 1944. Sipas reklamës ajo e kishte emrin SPAS ose si akronim S.P.A.S., dhe me gjasë ishte nën...

Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

Kosovo in Unesco48

Kosovo in Unesco48

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also...