Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

14/07/2019 Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.   Trembelat janë e vetmja shoqëri që për përdorim në projekte ka zhvilluar edhe shkronjat e veta tipografike. Shkronjat e para janë...